Özel

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman’dan özel açıklamalar

Teknoloji Türkiye Teknopark’ların sesi olmaya ve bu yönde özel haberler üretmeye devam ediyor. YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman Teknoloji Türkiye’ye konuştu. Tanışman, “2023 yılında teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin özellikle fintech, yapay zekâ, sürdürülebilir enerji ve dijital güvenlik gibi stratejik alanlarda önemli başarılar elde ettiğini gözlemledik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan merkez ve ofislerimizle Türkiye’nin ‘global faaliyetler’ konusunda etkin olan tek teknoparkıyız ” dedi.

YTÜ Teknopark hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz?

YTÜ Yıldız Teknopark olarak, 2003’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nin asırlık vizyonu ile hayata geçirilen ve 2009 yılında Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyete başlayan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoparkıyız. Üç yıl üst üste Türkiye’nin en iyi teknoparkı seçildik. Bu da bizim uluslararası alanda söz sahibi, inovasyon ve teknoloji merkezi olduğumuzun bir göstergesi.

700’den fazla Ar-Ge ve kuluçka firmasına ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, Türkiye’nin gelecek hedeflerine uyum sağlayarak ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirmek.

YTÜ Yıldız Teknopark olarak hem girişimcilerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin projelerini hayata geçirebilecekleri imkanları sağlıyoruz hem de büyük firmalarımız için önemli bir katalizör görevi görüyoruz. Tüm bu inovatif çabaların sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyoruz. Sadece kâr amacı güden değil aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden projelere de ev sahipliği yapıyoruz. Teknoparkımızda, FinTech, InsurTech, HealthTech, GameTech, Mobility, AgriTech, Cleantech, EnergyTech, RetailTech, SaaS-PaaS, BioTech-MedTech dikeylerinde faaliyet gösteren firmalar bulunuyor.

Alanında ilklere imza atan girişimcilik ve kuluçka merkezimiz YTU Startup House ile genç girişimcilere destek olup, onların global pazarda yer almalarını sağlıyoruz. YTU Innovation Hub ile klasik prototipleme anlayışını yıkarak firmalarımızın ekosistemde bulunan diğer firmalarla olan etkileşimini ve iş birliğini artırıyoruz. Bu merkezde, inovatif projelerin hayata geçirilmesine imkân tanıyan yenilikçi ve donanımlı fiziksel alanlar sağlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası alanda teknolojik veya girişim çalışmalarınız var ise bahsedebilir misiniz?

Birçok firmamız Türkiye’de ilklere imza atıyor. Daha önce sadece yurtdışında yapılabilen çoğu proje artık yerleşkelerimizde test edilip uygulanabiliyor.

Nisan 2022’de YTÜ Yıldız Teknopark, Halkbank, TT Ventures ve Kalyon Ventures ortaklığında kurulan Yıldız Tekno GSYO ile girişimlerimize yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar 813 girişimi inceledik, 14 girişimin yatırım süreci tamamladık ve toplamda 23 girişime yatırım kararı aldık. Yatırım fonu kurma konusundaki çalışmalarımız ise şu an aktif bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda duyurmayı planladığımız GSYF ile bu çıtayı yükselterek bir sonraki aşamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu fon ile amacımız, yeni ve inovatif projelere finansman sağlarken aynı zamanda bu projelerin ticarileşme süreçlerine de destek olmak. Yatırım ortaklığımızın tecrübesi, bu fonun oluşturulma sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağlıyor.

Teknoparklar ve girişimler için 2023 yılı değerlendirmenizi alabilir miyiz?

2023 yılında teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin özellikle fintech, yapay zekâ, sürdürülebilir enerji ve dijital güvenlik gibi stratejik alanlarda önemli başarılar elde ettiğini gözlemledik. Yüksek katma değerli projeler, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekti ve Türkiye’nin teknoloji dünyasında söz sahibi olmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Ayrıca, Teknoparklar arasında yapılan iş birliklerinin ve sektörel dayanışmanın, inovasyon ekosistemini daha da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu sayede, farklı uzmanlık alanlarındaki firmalar arasında bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi hızlanmasıyla ortak projelerin sayısının arttığını söyleyebiliriz.

Bu yıl Teknoparkımızda ise birçok firmamızın globaldeki satın almalarına şahit olurken aynı zamanda girişimcilerimizin ciddi yatırımlar aldığını gördük. Ancak, teknolojinin hızla evrildiği bir dönemdeyiz ve rekabet oldukça yoğun. Buna rağmen, hızlı adaptasyon ve esnek stratejilerimizle önemli başarılar elde edebileceğimizi biliyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında etkin bir şekilde yürüttüğümüz global faaliyetlerimizin hızını önümüzdeki yıl yükselterek, yurt dışındaki merkez ve ofislerimizin sayısını arttırmak.

Teknolojik gelişmelerin hızı ve rekabet ortamındaki değişimler, önümüzdeki dönemde dikkate alınması gereken unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, Teknoparklar olarak stratejik planlama ve sürekli adaptasyon kabiliyetine vurgu yaparak, sürdürülebilir bir büyümeyi her zaman odağımızda tutmalıyız.

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde gerçekleştirilecek 2024 yılı hedef ve öngörülerinizi paylaşabilir misiniz?

2024 yılı, YTÜ Yıldız Teknopark olarak uluslararasılaşma ve inovasyon projeksiyonlarımızın önemli bir dönemece gireceği yıl olacak. Stratejik yatırım portföyümüzü derinlemesine gözden geçirerek, bu yıl gerçekleştireceğimiz yatırımları belirlediğimiz ana eksenler etrafında konsolide etmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda var olan projelerimizin yanı sıra, enerji verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim teknolojileri konusunda Ar-Ge projelerine özel teşvikler ve destekler sağlamayı amaçlıyoruz.

Yıldız Teknopark olarak büyümenin ön koşulunun global pazara açılmaktan geçtiğini biliyor ve bu doğrultuda ülkemizin teknoloji ve bilişim şirketlerinin uluslararası pazara ulaşmalarına katkıda bulunuyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan merkez ve ofislerimizle Türkiye’nin ‘global faaliyetler’ konusunda etkin olan tek teknoparkıyız. Türk teknolojisinin dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için girişimcilerimize rehberlik yapıyor, devlet desteğiyle ülke ihracatının arttırılması desteklenmesi ve teknolojilerinin dünyaya yayılabilmesi adına çatı bir kuruluş görevi görüyoruz. Örneğin, Dubai’de Türkiye’nin ilk Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi’ni (UTPO) Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle açtık. Burada 17 firma ile 100 milyon doların üzerinde ihracat kapasitesine ulaştık. Yine Taşkent’te bulunan kuluçka merkezimiz ile bölge pazarına ilgi duyan Türk girişimcilere ev sahipliği yapıyor aynı zamanda tecrübemizle Özbekistan girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Yeni lokasyonlarımız Londra, Amsterdam, Berlin ve Chicago ile de daha fazla Türk girişimcisini global pazarla buluşturmayı amaçlıyoruz.

2024’ü planlarken tüm bu başarıların daha da ötesine odaklanıyoruz. Bu nedenle ileri teknolojilerle sınırları zorlamak ve geleceğin sorunlarına yaratıcı çözümler bulmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Please enter Coingecko Free Api Key to get this plugin works.