Web3

Bitget Genel Müdürü BM’de konuştu

Dünyanın lider kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget‘in Genel Müdürü Gracy Chen, delege seçildiği BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki en önemli toplantısı olan 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) toplantılarına katıldı. 11-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen toplantının ana teması, “Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın toplumsal cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının hızlandırılması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” oldu.

Chen, Yapay Zeka, teknoloji ve sosyal medya çağında sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi başlıklarındaki oturumlara aktif olarak katıldı. Bu oturumlarda Bitget’in de en önemli politikaları arasında yer alan küresel işbirliği için teknoloji ve hikaye anlatımından yararlanırken kültürel, sosyal ve ekonomik açılardan kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan tartışmalar yapıldı.

11 gün süren etkinlikte ırkçılığın ortadan kaldırılması, yenilikçi teknoloji odaklı stratejilerle farkındalığın artırılması, kültürel çeşitliliğin keşfedilmesi ve uluslararası işbirliğinin topluluklar arasında köprü oluşturmadaki rolünün vurgulanması da ele alınan önemli konular arasında yer aldı. 

CSW68 konferansına Gracy Chen’in yanı sıra, etkileşimlere olanak sağlayarak katılan diğer önemli isimler:

  • Sayın Taha Ayhan, ICYF Başkanı
  • Sayın Meriem Chehih, Cezayir Kadın Forumu Başkanı
  • Sayın Faruk Diken, Müdür, Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi Bölümü, İslam Kalkınma Bankası
  • Sayın Dr. Azza Karam, BM Kalkınma, İnsani Yardım, Barış ve Güvenlik Küresel Dinlerarası Ağı Koordinatörü
  • Dr. Sana Tayyan, Redlands Üniversitesi, Los Angeles
  • Bayan Esme Longley, McGill Gençlik Danışma Delegasyonu Başkanı
  • Bay Nicole Cojuangco, The Urban Assembly Maker Academy, Brooklyn, New York, kapsayıcılık için yüksek teknoloji müfredatlarında uzman
  • Sayın Enes Abdennebi, Bilgisayar Mühendisi, Doktora ETSMTL, Kanada, yapay zeka ve gelecek teknolojileri uzmanı

CSW68, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve aktivistlerin bir araya gelerek kadın yoksulluğunu sona erdirecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek eylemler ve yatırımlar üzerinde anlaşmaya varmaları için ortak bir platform görevi gördü. Konferansta, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH’ler) ulaşma yolunda, özellikle yoksulluğun ele alınması ve kurumların toplumsal cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi konularında hızlandırılmış ilerlemeye duyulan acil ihtiyacın altı çizildi. Tartışılan çözümler arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele alan politika ve programlara yatırım yapılması, kadın liderliğinin artırılması ve istihdamdaki toplumsal cinsiyet uçurumlarının kapatılması yer aldı.

“Aydınlatıcı bir deneyim oldu”

Gracy Chen’in CSW68’e katılımı, Bitget’in kripto devrimi tarafından yönlendirilen eşitlikçi bir gelecek vizyonunu yansıtır nitelikte. Katıldığı etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, “BM Kadın CSW68 konferansına katılmak gerçekten aydınlatıcı bir deneyim oldu. Farklı bakış açılarıyla bir araya gelmek ve sürdürülebilir bir gelecek için kadınları ve gençleri güçlendirmeye yönelik içgörüler paylaşmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı ilerletmede işbirliğine dayalı çabaların önemini bir kez daha doğrulamış oldu. Katılımcıların küresel çapta olumlu bir değişim yaratma konusundaki kararlılıklarından ilham aldım ve Bitget’in kripto topluluğunda çeşitliliği ve güçlendirmeyi teşvik etme misyonunu ilerletmek için bu etkinlikten öğrendiklerimi uygulamak için sabırsızlanıyorum” dedi. 

Chen Bitget’in proaktif yaklaşımının da  altını çizdi: “Sektörümüzde kadınların yeterince temsil edilmediğini fark ettiğimiz için, Blockchain4Her programı kapsamında önümüzdeki birkaç yıl içinde kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınların blok zincir ve Web3 alanındaki başarılarını takdir etmek için İnkübasyon Programları ve Sunum (Pitch) Yarışmaları, Elçilik programı ve Blok Zincirde Kadın Ödülleri dahil olmak üzere dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapmak için 10 milyon dolar taahhüt ettik.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Please enter Coingecko Free Api Key to get this plugin works.